Dnia 30 czerwca o godz. 16 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci 3-4 letnich nowo przyjętych do naszego przedszkola.

Zapraszamy wszystkich rodziców!Natomiast w miesiącu sierpniu w dniach 29,30,31 w godzinach 14.30-16.30 odbędą się spotkania adaptacyjne, na które zapraszamy naszych przyszłych przedszkolaków z rodzicami.Dyrektor i wychowawcy grup.

W dniach:

8 czerwca (czwartek)            w  godz. 730- 1600

9 czerwca (piątek)               w  godz. 730- 900

13 czerwca (wtorek)             w  godz. 730- 1630

14 czerwca (środa)               w  godz. 730- 1545

w kadrach przedszkola ( I piętro) zbierana  będzie
odpłatność  za przedszkole  za  miesiąc  czerwiec 2017r.
PROSZĘ O TERMINOWE UISZCZENIE OPŁATY

W POWYŻSZYM CZASIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UISZCZENIA OPŁATY  NA RADĘ RODZICÓW

        Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Białej Podlaskiej informuje, że  umowy z rodzicami dzieci nowo  przyjętych i kontynuujących edukację przedszkolną  będą podpisywane w terminie:

1.06.2017 – 10.06.2017r.

Umowy o świadczenie usług przez przedszkole są do pobrania na stronie internetowej naszego przedszkola www.p17bp.pl, można  je otrzymać od wychowawców i dyrektora. Proszę o terminowe złożenie podpisanych umów (w dwóch egzemplarzach,  z parafką na  każdej ze stron)

Wszystkie osoby, które brały udział w rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, a nie zostały przyjęte otrzymają pisemną informację z Urzędu Miasta Biała Podlaska o wolnych miejscach w placówkach na terenie miasta.

           Dzień Dziecka to bardzo radosne święto dla wszystkich dzieci, takie było też dla naszych przedszkolaków.                                                         7 czerwca 2017r. w naszym przedszkolu odbył się po raz pierwszy festyn z okazji Dnia Dziecka. W tym ważnym dniu, plac zabaw przystrojony został kolorowymi balonami oraz dekoracjami. Całej zabawie na świeżym powietrzu towarzyszyła wesoła i głośna muzyka, którą zapewnił nam pan Jacek.  Dzieci brały udział w różnych  zabawach. Ogromną frajdę sprawiło wszystkim malowanie twarzy.
         Dużą atrakcją było spotkanie z Policjantami, Strażakami oraz Funkcjonariuszem Służby więziennej, któremu towarzyszył specjalnie wyszkolony pies Niger. Dzieci miały możliwość obejrzenia z bliska radiowozu policyjnego i wozu strażackiego, a także dotknąć i pogłaskać psa. Każdy mógł usiąść za kierownicą oraz przymierzyć kask strażacki lub czapkę policjanta. Na zakończenie spotkania wszystkie pojazdy włączyły sygnały dźwiękowe a Strażacy polewali dzieci wodą z węża strażackiego. Tańcom i śpiewom nie było końca. A dla nas w nagrodę pozostał bezcenny uśmiech Dzieci.