Wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasto Biała Podlaska nadal dysponuje wolnymi miejscami.  W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do żadnej placówki w rekrutacji podstawowej, w maju 2017 r.

Wolnymi miejscami, od 1 września 2017 r., dysponują:

1) Przedszkole Samorządowe nr 7 – 6 wolnych miejsc;

2) Przedszkole Samorządowe nr 10 – 1;

3) Przedszkole Samorządowe nr 11 – 1;

4) Przedszkole Samorządowe nr 14 – 2;

5) Szkoła Podstawowa nr 1 – 9;

6) Szkoła Podstawowa nr 2 – 44;

7) Szkoła Podstawowa nr 3 – 3;

8) Szkoła Podstawowa nr 4 – 7;

9) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 – 9;

10) Szkoła Podstawowa nr 6 – 28.

Wnioski o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych należy składać w wybranej placówce do 10 lipca 2017 r., do godz. 15.00. Do wniosku (druk do pobrania na stronie przedszkoli i szkół) należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Do 14 lipca 2017 r. komisje rekrutacyjne przeprowadzą weryfikację złożonych wniosków, a 21 lipca 2017 r. o godz. 8.00 podadzą do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do wybranej placówki.

Jeżeli nie zamierzacie Państwo skorzystać z proponowanych miejsc – prosimy
o informację mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub telefoniczną – 83 3416187 –
do 14 lipca 2017r. do godz. 15.00.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2017

Nabór uzupełniający nie będzie odbywał się w formie elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola należy wydrukować i wypełnić go ręcznie, a następnie dostarczyć do wybranej szkoły/przedszkola pierwszego wyboru.

Dnia 30 czerwca o godz. 16 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci 3-4 letnich nowo przyjętych do naszego przedszkola.

Zapraszamy wszystkich rodziców!Natomiast w miesiącu sierpniu w dniach 29,30,31 w godzinach 14.30-16.30 odbędą się spotkania adaptacyjne, na które zapraszamy naszych przyszłych przedszkolaków z rodzicami.Dyrektor i wychowawcy grup.

W dniach:

8 czerwca (czwartek)            w  godz. 730- 1600

9 czerwca (piątek)               w  godz. 730- 900

13 czerwca (wtorek)             w  godz. 730- 1630

14 czerwca (środa)               w  godz. 730- 1545

w kadrach przedszkola ( I piętro) zbierana  będzie
odpłatność  za przedszkole  za  miesiąc  czerwiec 2017r.
PROSZĘ O TERMINOWE UISZCZENIE OPŁATY

W POWYŻSZYM CZASIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UISZCZENIA OPŁATY  NA RADĘ RODZICÓW

        Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Białej Podlaskiej informuje, że  umowy z rodzicami dzieci nowo  przyjętych i kontynuujących edukację przedszkolną  będą podpisywane w terminie:

1.06.2017 – 10.06.2017r.

Umowy o świadczenie usług przez przedszkole są do pobrania na stronie internetowej naszego przedszkola www.p17bp.pl, można  je otrzymać od wychowawców i dyrektora. Proszę o terminowe złożenie podpisanych umów (w dwóch egzemplarzach,  z parafką na  każdej ze stron)

Wszystkie osoby, które brały udział w rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, a nie zostały przyjęte otrzymają pisemną informację z Urzędu Miasta Biała Podlaska o wolnych miejscach w placówkach na terenie miasta.