Drodzy Rodzice!

W imieniu Pani Kurator za naszym  pośrednictwem serdecznie zapraszamy Rodziców do udziału w wydarzeniu on-line „Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii” w dniu 31 maja 2021r.w godz. 16.30-17.30. Podczas konferencji chcemy przybliżyć rodzicom zagadnienia dotyczące przyjaznej komunikacji, aktywnego słuchania i uważności w kontakcie z dziećmi.

Program konferencji:
 16.30 – 16.40 – powitanie uczestników – p. Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty
 16:30 – 16:50 – „Komunikacja w rodzinie – sposoby skutecznego porozumiewania się z dziećmi” –   p. Joanna Kupczyńska-Juszczak – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu;
16:50 – 17:10 – „Jak wspierać dzieci w czasie pandemii?” – prof. dr hab. Zbigniew Gaś - profesor psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

Link do konferencji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYzOWI1ZTgtNjljYy00OWY5LTg0NWEtNTVmZWU5MGQ5ZjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Dyrekcja przedszkola

Nasze przedszkole po raz kolejny przyłączyło się do zbiórki groszy. W czasie akcji  w holu przedszkola umieszczono specjalny pojemnik, do którego można było wrzucać pieniądze. Przedszkolaki  z wielkim zaangażowaniem, przy wsparciu rodziców i dziadków, wypełniały je groszami. W maju po  przeliczeniu  drobniaków, pieniądze zostały przekazane Towarzystwu Nasz Dom za pośrednictwem Poczty Polskiej. (109,01 zł).Więcej informacji na temat akcji  znajdziecie państwo na stronie internetowej  www.towarzystwonaszdom.pl

Dziękujemy.

 

 

 

Dnia 21 kwietnia 2021r. odbył się w naszym przedszkolu konkurs recytatorski w takcie którego dzieci ze wszystkich grup wiekowych począwszy od 3 - latków, a skończywszy na 6 - latkach recytowały wierze o tematyce wiosennej. Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz promowanie talentów recytatorskich. Konkurs został przygotowany przez panią Ewę Marczuki i Edytę Pawlukiewicz. W konkursie wzięło udział 46 przedszkolaków. Konkurs przebiegał w miłej, serdecznej i wiosennej atmosferze. Występom dzieci towarzyszyły  wielkie emocje. Każda grupa wiekowa przywitała się piosenką o tematyce wiosennej. Wszyscy laureaci biorący udział w konkursie wypadli wspaniale dla tego otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci kolorowanek. Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu artystycznego, dziękujemy za udział w konkursie i mile spędzony czas.