Wspólnie z gr. IV uczestniczyliśmy w warsztatach patriotycznych, które odbyły się w naszym przedszkolu, których celem było kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Po warsztatach odbyła się pamiątkowa sesja zdjęciowa w mundurach. Chłopcy prezentowali się w strojach żołnierskich, natomiast dziewczynki w strojach sanitariuszek.

  

     Dnia 15 listopada odbył się IV Międzyprzedszkolny konkurs Pieśni Patriotycznej  w przedszkolu Nr 6 w Białej Podlaskiej. Nasze przedszkole reprezentowały:

 Natalia W, która zajęła II miejsce, Michalina C- III miejsce oraz Lenka K, która zdobyła wyróżnienie.

Gratulujemy!

  

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski…

     Hymnem Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęły się w naszym przedszkolu obchody 100 -lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzieci przedstawiły inscenizację oraz zaprezentowały piosenki, wiersze i tańce o tematyce patriotycznej. W tym wyjątkowym dniu wszyscy byliśmy małymi-wielkimi patriotami.

  

     W związku z biało-czerwonym tygodniem w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wspólnie z rodzicami wykonały kotyliony na uroczystość z okazji Dnia Niepodległości. To był miło spędzony czas.

Dziękujemy.