Przedszkole realizuje 5 godzinną bezpłatną podstawę programową w godz. 800 – 1300.

Opłata za przedszkole w czasie przekraczającym realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł. za godzinę zajęć.

Miesięczne opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć wynoszą  - 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dzieci,
a nie deklarowanego. Dodatkowe godziny będą rozliczane przy kolejnej opłacie. Proszę zwrócić uwagę na zadeklarowany przez Państwa czas pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Zwalnia się z opłaty w wysokości 50% każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego:

1) z rodziny wielodzietnej

2) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje do ukończenia 25 roku życia.

Z opłaty za czas przekraczający realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zwolnione są dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (6-latki).

 

Dzienna stawka żywieniowa od dnia 1 stycznia 2023r.wynosi 8,00 zł.

Śniadanie – 2,40 zł

Obiad – 4,00 zł

Podwieczorek - 1,60 zł

 

Comiesięczne opłaty za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego
i za żywienie dziecka w przedszkolu są płatne najpóźniej do każdego 15 dnia miesiąca
i uiszczane przez rodziców na poniższe numery rachunków bankowych:

37 1020 1260 0000 0002 0159 2955 – korzystanie z wychowania przedszkolnego

39 1020 1260 0000 0902 0159 2963 - żywienie

Nieuregulowanie należności w terminie powoduje naliczenie odsetek
za zwłokę.

Indywidualne kwoty do opłacenia za dziecko w danym miesiącu rodzice otrzymują
do każdego 5 dnia danego miesiąca. Istnieje możliwość wysyłania powyższej informacji drogą elektroniczną na podany przez rodziców adres e-mail.

 

Numer konta Rady Rodziców dla osób zainteresowanych
                
  43 8025 0007 0054 0883 2000 0010

Nasze przedszkole włączyło się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem było pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego miejsca. Dzieci z grup starszych zapaliły znicze na grobach żołnierskich na Cmentarzu Parafialnym. Przedszkolaki minutą ciszy i modlitwą uczciły pamięć poległych żołnierzy.

Jedenastego listopada
uczcić wielkie święto nam wypada.

Polska znów stworzyła jedność,
odzyskała niepodległość”

11 listopada 1918 roku był bardzo szczęśliwym dniem dla wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość.

Dlatego 10 listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na początku cała społeczność przedszkola uroczyście odśpiewała Hymn Polski, a po hymnie dzieci z najstarszej grupy „Żyrafy” przygotowały montaż słowno –muzyczny dla młodszych kolegów -recytowały wiersze opowiadające historię odzyskania przez Polskę niepodległości, zaśpiewały i zatańczyły. Dzieci z młodszych grup również zaprezentowały przygotowane wiersze i piosenki.

 

W dniach 03.10.2022-31.10. 2022 r. w naszym przedszkolu zbierano środki czystości dla najuboższych dzieci ze  Świetlicy ,,Promień” w Szkole Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej . Zbierano m.in. szampony, żele do kąpieli, mydełka, chusteczki, gąbki, szczotki, pasty do zębów itp. Organizatorzy akcji serdecznie dziękują dzieciom  oraz rodzicom za dobre serce, które  pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy oraz za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra.