Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 22/18 z dnia 25 stycznia 2018r. rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się w dniu 16.05.2018r. od godz. 8:00. Nabór odbędzie się przez system elektroniczny.  

Link do systemu rekrutacji dzieci:

Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasto Biała Podlaska nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Wolnymi miejscami, od 1 września 2018 r., dysponują:

1) Przedszkole Samorządowe nr 3 – dzieci 3-4 letnie – 4 miejsca;

2) Przedszkole Samorządowe nr 6 – dzieci 3 letnie – 2 miejsca;

3) Przedszkole Samorządowe nr 7 – dzieci 3 letnie – 5 miejsc;

4) Przedszkole Samorządowe nr 10 – dzieci 3 letnie – 2 miejsca;

5) Przedszkole Samorządowe nr 11 – dzieci 4 letnie – 1 miejsce;

6) Przedszkole Samorządowe nr 13 – dzieci 3-4 letnie – 4 miejsca;

7) Przedszkole Samorządowe nr 14 – dzieci 4-5 letnie – 1 miejsce;

8) Przedszkole Samorządowe nr 16 – dzieci 4-5 letnie – 3 miejsca;

9) Szkoła Podstawowa nr 1 – dzieci 5-6 letnie – 5 miejsc;

10) Szkoła Podstawowa nr 3 – dzieci 5-6 letnie – 8 miejsc;

11) Szkoła Podstawowa nr 4 – dzieci 5-6 letnie – 10 miejsc;

12) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 – dzieci 5-6 letnie – 19 miejsc;

13) Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

      – dzieci 3-4 letnie – 50 miejsc oraz dzieci 5-6 letnie – 10 miejsc.

 

W hołdzie Niepodległej Polski, 2 maja dzieci z naszego przedszkola postanowiły włączyć się w obchody Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia przedszkolaki utworzyły na placu przedszkolnym zbiorową flagę z biało – czerwonych kartek, wykonały chorągiewki i pełne dumy ze swojej tożsamości narodowej niosąc biało – czerwone chorągiewki maszerowały alejkami osiedla recytując wiersz Czesława Janczarskiego „Barwy Ojczyste”.

  

 

Dnia 24  kwietnia 2018r. w Przedszkolu Samorządowym nr 17  w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej odbyło się rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu literacko - plastycznego pt. „Przygoda żyrafy Bibi” zorganizowanego przez nauczycielki Edytę Pawlukiewicz i Ewę Marczuk.

Celem konkursu było:

  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych i literackich wśród dzieci,
  • pobudzenie wyobraźni, twórczości i kreatywności,
  • dostrzeganie emocji swoich i innych osób,
  • wyrażanie emocji werbalnie i niewerbalnie,
  • rozwijanie umiejętności tworzenia prac plastycznych w oparciu o tekst.

Konkurs adresowany był do dzieci 5 - 6  letnich, w oparciu o książki „Przyjaciele żyrafy – bajki o empatii” – Joanny Berendt i Anety Ryfczyńskiej. 

Wyboru laureatów dokonała komisja w składzie: wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 17 w Zespole Szkół w Białej Podlaskie Pani Bogusława Sweklej, pracownik Filii Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej Pani Beata  Naumiuk, nauczyciel techniki i plastyki ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej Pan Jacek Centkowski.

Laureaci konkursu:

Miejsce I - Zuzanna Ziembińska 6 lat- Przedszkole Integracyjne nr 58 z Białegostoku.

Opiekun: Iwona Mojsak.

Miejsce II – Zuzanna Rodriguez – Kononiuk, Przedszkole Publiczne  w Rossoszu.

Opiekun: Renata Weremkowicz.

Miejsce III – Wiktoria Maksymiuk 5 lat, Przedszkole Publiczne  w Rossoszu.

Opiekun: Renata Weremkowicz.

Wyróżnienie – Alicja Brukalska 6 lat, Wiktoria Maksymiuk 5 lat, Przedszkole Publiczne  w Rossoszu.

Opiekun: Renata Weremkowicz.

Wyróżnienie – Zofia Tyszkiewicz 6 lat, Przedszkole Publiczne  w Rossoszu.

Opiekun: Renata Weremkowicz.

Wyróżnienie – Lena Kossowska  6 lat, Przedszkole Publiczne  w Rossoszu.

Opiekun: Renata Weremkowicz.

Wyróżnienie – Ewa Doroszuk  5 lat, Przedszkole Publiczne  w Rossoszu.

Opiekun: Renata Weremkowicz.

 

       Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 

   

 

 

11 kwietnia nasze przedszkole odwiedzili funkcjonariusze Urzędu Celno – Skarbowego. Spotkanie zaczęli od zaprezentowania swoich mundurów. Następnie  zapoznali dzieci ze swoim zawodem, rolą i specyfikę swojej pracy. Pokazali przedszkolakom gatunki zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem oraz inne towary przewożone przez granice bez odpowiedniego zezwolenia. Poinstruowali dzieci jak mają zachowywać się w sytuacji zagrożenia porwaniem. Podczas spotkania dzieci miały możliwość przymierzenia elementów umundurowania oraz  obejrzenia pojazdu służbowego z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. W trakcie wizyty dzieci pozowały do zdjęć z funkcjonariuszami i przywiezionymi okazami. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Być może, któreś z tych dzieci w przyszłości wstąpi w szeregi Służby Celnej.

 

Chcąc pokazać wsparcie dla osób z autyzmem dnia 5 kwietnia (czwartek) obchodziliśmy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, zaznaczyliśmy swoje wsparcie  ubierając się w tym szczególnym dniu na niebiesko.