Kwiecień obchodzony jest w Polsce i na całym świecie jako miesiąc, w którym szczególną uwagą obdarza się ludzi dotkniętych autyzmem. Osoby takie mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam nawet wyobrazić sobie, że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. Ale tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie.

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko” – rokroczna kampania społeczna organizowana przez Fundację Jim o zasięgu ogólnopolskim. Akctowarzyszy kampania medialna i online za pomocą strony internetowej: https://www.polskananiebiesko.pl/. Co roku Rzecznik Praw Obywatelskich bierze udział w tej akcji i podświetla siedziby swojego Biura oraz Biur Pełnomocników Terenowych na niebiesko.

W naszym przedszkolu wyrazem solidarności z osobami dotkniętymi  zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest kolor niebieski.  To właśnie tym kolorem wyrażamy naszą otwartość, zrozumienie oraz akceptację. Starsze dzieci 2 kwietnia rysowały i wycinały niebieskie serca, w których pisały jedno z ważnych haseł np. akceptacja, zrozumienie, szacunek, pomoc, empatia – wartości które są promowane w naszej placówce nie tylko w miesiącu kwietniu, ale przez cały rok. Nie jesteśmy obojętni, jesteśmy na niebiesko!