11 kwietnia nasze przedszkole odwiedzili funkcjonariusze Urzędu Celno – Skarbowego. Spotkanie zaczęli od zaprezentowania swoich mundurów. Następnie  zapoznali dzieci ze swoim zawodem, rolą i specyfikę swojej pracy. Pokazali przedszkolakom gatunki zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem oraz inne towary przewożone przez granice bez odpowiedniego zezwolenia. Poinstruowali dzieci jak mają zachowywać się w sytuacji zagrożenia porwaniem. Podczas spotkania dzieci miały możliwość przymierzenia elementów umundurowania oraz  obejrzenia pojazdu służbowego z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. W trakcie wizyty dzieci pozowały do zdjęć z funkcjonariuszami i przywiezionymi okazami. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Być może, któreś z tych dzieci w przyszłości wstąpi w szeregi Służby Celnej.

 

Chcąc pokazać wsparcie dla osób z autyzmem dnia 5 kwietnia (czwartek) obchodziliśmy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, zaznaczyliśmy swoje wsparcie  ubierając się w tym szczególnym dniu na niebiesko.

 

Drodzy rodzice serdecznie dziękujemy za dary waszego serca przekazane na rzecz placówki wsparcia dziennego - Świetlicy „Dziupla” mającej swoją siedzibę przy ul. Krótkiej 3. Wszystkie prezenty (książki, bloki, kolorowe i białe, kolorowani, kredki, flamastry, ołówki, plastelina, farby, płyty CD z bajkami i filmami, maskotki, gry, puzzle, słodycze) zostały osobiście przekazane przez naszą panią wicedyrektor Bogusławę Sweklej do powyższej placówki dla pana Dariusza Sikory.

Wiosna, wiosna,
wiosna przyszła do nas,
cała kolorowa, ukwiecona.
Będą śpiewać ptaki, kwitnąć róże.
Zostań wiosno, zostań śliczna,
zostań z nami jak najdłużej…

                    

 

Dnia 21.03.2018 r. w naszym przedszkolu odbył się międzygrupowy konkurs recytatorski „Werszolandia 8” dla dzieci 5-6 letnich. Występy wszystkich przedszkolaków wypadły bardzo bobrze, dzieci mówiły głośno, powoli, wyraźnie, dlatego też jury w składzie p. wicedyrektor Bogusławy Sweklej, Teresy Smolatrek i Barbary Domańskiej  postanowiło wszystkim uczestnikom konkursu przyznać równorzędne nagrody: książeczki i dyplomy.  Gratulujemy!!!