"Zaproście tu na Wesele

Wszystkie dziwy, kwiaty, krzewy,

Pioruny, brzęczenia, śpiewy…"

 

[S.Wyspiański "Wesele" - Poeta, akt I, scena 36]

Czytanie fragmentów "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego odbędzie się 2 września o godz. 15.00 w Parku Radziwiłłowskim (w razie deszczu w Sali Widowiskowej BCK, ul. Brzeska 41).

 Zachęcamy do przyniesienia własnych egzemplarzy "Wesela" - zostaną one opieczętowane okolicznościowym stemplem.