Rodziców zainteresowanych DOBROWOLNYM  UBEZPIECZENIEM DZIECKA w przedszkolu na rok szkolny 2019/2020 zapraszamy do administracji przedszkola w dniach 23 – 27 września 2019r. w godzinach 730-1530, gdzie będzie można dokonać niezbędnych formalności i uiścić opłatę.