Wspólnie z gr. IV uczestniczyliśmy w warsztatach patriotycznych, które odbyły się w naszym przedszkolu, których celem było kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Po warsztatach odbyła się pamiątkowa sesja zdjęciowa w mundurach. Chłopcy prezentowali się w strojach żołnierskich, natomiast dziewczynki w strojach sanitariuszek.