Dnia 19.10.2021r., został rozstrzygnięty konkurs plastyczny

pt :,, Owoce i warzywa-Jem, to co smaczne i zdrowe”,

Głównym celem konkursu było kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci  oraz rozwijanie pasji artystycznych przedszkolaków. W konkursie wzięło udział 14 dzieci. Wykonane  prace były oryginalne, ciekawe i zgodne z tematyką konkursu.

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki oraz zdrowe owoce.

Gratulujemy.