Dnia 17.05.2024 odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Moja przygoda w muzeum”. Konkurs tematyczny zorganizowany został przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, którego eliminacje regionalne odbyły się w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Spośród 192 prac komisja wytypowała czworo dzieci z naszego Przedszkola Samorządowego Nr 17. Nagrodzeni zostali: Zofia Michalczuk, Adam Nużyński z grupy 5-latków oraz Alicja Łukijaniuk wraz z Różą Ziółkowską z grupy 6-latków. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do fotorelacji.

Dnia 20 maja.2024r nasze przedszkole po raz kolejny przyłączyło się do akcji organizowanej przez wydawnictwo „Bliżej przedszkola”- X Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków 2024 pt. „Sprintem do maratonu”. Impreza biegowa została przeprowadzona na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej. X edycję Maratonu Przedszkolaków otworzył Prezydent Naszego Miasta P. Michał Litwiniuk, który wraz z innymi zaproszonymi gośćmi wziął udział w biegu razem z przedszkolakami. Każdy przedszkolak pokonała dystans ok. 250 metrów i został zwycięzcą w maratonie. Mali maratończycy za swoje zmagania otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. Bieg był wielkim wydarzeniem dla przedszkolaków. Zapraszamy do fotorelacji.

Nasze Przedszkole włączyło się w akcję Aktywne Miasta – rywalizację o tytuł "Rowerowej stolicy Polski."

 Zachęcamy nauczycieli, rodziców, przedszkolaków i wszystkich sympatyków i dołączenie do tej akcji. Aby kręcić kilometry na rowerze dla Białej Podlaskiej i naszego przedszkola należy na telefon komórkowy pobrać aplikację „Aktywne Miasta" . Następnie uzupełniamy swoje dane, wybieramy miasto -Biała Podlaska i Przedszkole nr 17. Gdy już dołączymy do swojej grupy, za każdym razem kiedy rozpoczniemy jazdę na rowerze nie zapomnijmy włączyć aplikacji (przycisk play) i GPS (lokalizacja) w telefonie. Podczas jazdy można mieć połącznie z Internetem, jak również z niego nie korzystać i wysłać zapis z jazdy dopiero po powrocie do domu i połączniu telefonu z Internetem.

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

 

Etap składania wniosków rozpocznie się od 6 maja 2024 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 17 maja 2024 r. do godz. 15.00.
Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 17 maja 2024 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

Sposób dostarczenia wniosku:

- wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub

- w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

24 maja 2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

- w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub

- w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub

- wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub

- bezpośrednio w placówce.

 

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 29 maja 2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w placówkach.

 

Kryteria punktowe

Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji dzieci przyjęto wartość punktową za zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska – 500 punktów,

oraz 75 punktów za kryterium wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Kryteriów ustawowych jest 7 i każde z nich ma taką samą wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria miejskie reguluje  Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 18/24 Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Informacja o potwierdzeniu kryteriów ustawowych

 

 

Przedszkole Samorządowe nr 17 w obecnym roku szkolnym nie ma dyżuru wakacyjnego.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

Zasady ogólne organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Harmonogram dyżurów 2024r.

WZÓR oświadczenie o zatrudnieniu rodziców – dyżur wakac. 2024