Nasze przedszkole włączyło się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem było pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego miejsca. Dzieci z grup starszych zapaliły znicze na grobach żołnierskich na Cmentarzu Parafialnym. Przedszkolaki minutą ciszy i modlitwą uczciły pamięć poległych żołnierzy.