Ósmy marca gdy nadejdzie 
przez jeden dzień cały,
nie dokuczaj tym kobietom
dużym ani małym. 
Małym, jeśli umiesz, zaśpiewaj
piosenkę, a tym dużym przynieś
kwiatek i ucałuj w rękę.