Za oknem śnieg, który dzieci uwielbiają. Stwarza on okazję do ruchu na świeżym powietrzu i  świetnej zabawy.

Nasze przedszkolaki podczas pobytu na placu przedszkolnym wymyślały różne zabawy: wydeptywały ścieżki na śniegu, lepiły i przeliczały śnieżki, rzucały do celu, a największą radość sprawiało im ciąganie się na sankach.