Dnia 12 kwietnia grupa „Tygryski” wybrała się do Muzeum Południowego Podlasia, na zajęcia pt. „Jaki znak twój …? Orzeł Biały” – symbole narodowe na  przestrzeni dziejów,  które prowadziła pani Aleksandra Czapska.   Dzieci pod kierunkiem pani Oli wykonały piękną broszkę w barwach naszej Ojczyzny, a także wykazały się wiedzą na temat symboli narodowych, oraz znajomością wierszaWładysława Bełzy  pt. „Katechizm polskiego dziecka”.  Na zakończenie zajęć dzieci zwiedziły wystawę pt. „O Polskę”. Dzięki udziałowi w tego typu  zajęciach   dzieci już od najmłodszych lat  uczą się patriotyzmu i kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.