Filię nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej odwiedzamy co miesiąc. W bibliotece rozmawiamy o książkach zgromadzonych na półkach i najciekawszych egzemplarzach związanych z omawianą tematyką  w przedszkolu. Pan bibliotekarz przypomina dzieciom jak należy postępować    z książkami i o odkładaniu ich na wyznaczone miejsce. Zawsze słuchamy ciekawych fragmentów książki. Tym razem słuchaliśmy jak Wiercipiętek szukał końca zimy. Wizytę w bibliotece kończymy wypożyczeniem książek, które chcemy poznać.