Z okazji zbliżającego się święta chłopców nasza sala zamieniła się w pracownię chemiczną. W trakcie zajęć dzieci robiły wulkany, barwiły wodę za pomocą kolorowych cukierków, obserwowały doświadczenie z pompowaniem balonów gazem. Wyciągały wnioski, mówiły o swoich odczuciach i wrażeniach. Zajęcia wszystkim bardzo się podobały. Na zakończenie dzieci dostały kolorowe balony. Pani Ewelinie z pracowni „Kocham nad szycie” bardzo dziękujemy za przeprowadzenie warsztatów, a rodzicom za interesującą niespodziankę.