Dnia 02 maca wybraliśmy się po raz pierwszy do Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pani bibliotekarka zapoznała dzieci z księgozbiorem, przypomniała jak należy zachowywać się w bibliotece, opowiedziała, po co przychodzimy do biblioteki i jak należy obchodzić się z książkami. Przedszkolaki dowiedziały się, co należy zrobić aby stać się czytelnikiem biblioteki a następnie z uwagą wysłuchały opowiadania pt. „Basia i biblioteka’’. Dzieci chętnie sięgały na półki z książkami i wybierały, oglądały książeczki, dzieląc się spostrzeżeniami. Na koniec wypożyczyłyśmy dwie książeczki do przeczytania w przedszkolu.