Nasze przedszkolaki systematyczne korzystają ze spacerów w pobliżu przedszkola. Celem spacerów jest poznanie najbliższego otoczenia, zasad bezpiecznego poruszania się po chodnikach, zasad ruchu drogowego oraz zrozumienie korzyści płynącej z aktywności fizycznej.