Może strażakiem? Może policjantem? A może lekarzem?... Żeby wybrać odpowiedni zawód trzeba poznać charakter pracy osób wykonujących różne zawody.

Poznawanie zawodów zaczęliśmy od najbliższych dzieciom.

We wrześniu były to zawody takie jak: strażak, policjant, lekarz, pielęgniarka, stomatolog.

Podczas zajęć i spotkań dzieci uczyły się numeru alarmowego

i sposobu wzywania pomocy. Obserwowały doświadczenia prowadzone przez nauczyciela i dowiedziały się o zagrożeniach wynikających 

z zabawy  ogniem. Poznały zasady prawidłowego mycia zębów, zdrowego odżywiania się, wykonywania opatrunków. Słuchały bicia swojego serca. 

Zajęcia zainspirowały dzieci do zabaw tematycznych, w których współpracując ze sobą odgrywały role społeczne.