Nasza grupa przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu promującego czytelnictwo i dziecięcą kreatywność - „Bajka w podróży”, którego autorką i organizatorką jest Pani Iwona Mnich – nauczycielka z Przedszkola Nr 71 we Wrocławiu. Głównym celem projektu jest utworzenie sieci współpracy między placówkami przedszkolnymi działającymi na terenie Polski, dającej w końcowym efekcie serię bajeczek napisanych przez przedszkolaki. Projekt edukacyjny „Bajka w podróży” jest realizowany w grupach zadaniowych skupiających po 10 grup przedszkolnych z różnych przedszkoli w obrębie województwa. Zadaniem uczestników projektu jest  wspólne tworzenie kolejnej części opowieści wraz z rysunkami i szkicami wykonywanymi zarówno przez dzieci, jak i przez wychowawców. Finałem projektu jest stworzenie książeczki składającej się z 16 bajeczek (po jednej z każdego województwa) noszących wspólny tytuł „Bajka w podróży”. Gotową książeczkę otrzyma każda grupa przedszkolna biorąca udział w projekcie.