Dnia 12.10.2017r roku w naszej grupie obchodziliśmy „Dzień Drzewa”.Głównym celem podjęcia tej  tematyki, było wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego oraz rozwijanie postaw proekologicznych.  Z okazji święta dzieci wykonały wspólnie pracę plastyczną .