W dniach:

12 lutego (poniedziałek)                  w  godz. 730- 1600

13 lutego (wtorek)                           w  godz. 730- 1630

14 lutego (środa)                             w  godz. 730- 1600

15 lutego (czwartek)                        w  godz. 730- 900

w administracji przedszkola ( I piętro) zbierana  będzie
odpłatność  za przedszkole  za  miesiąc LUTY 2018r.

oraz wydawane informacje dotyczące opłaty elektronicznej


W POWYŻSZYCH TERMINACH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA DOBROWOLNEJ  SKŁADKI NA RZECZ RADY RODZICÓW


PROSZĘ O TERMINOWE UISZCZENIE OPŁATY