W dniach:

11 czerwca (poniedziałek)        w  godz. 730- 1600

12 czerwca (wtorek)                  w  godz. 730- 1630

13 czerwca (środa)                    w  godz. 730- 1600

14 czerwca (czwartek)              w  godz. 730- 1530

15 czerwca (piątek)                   w  godz. 730- 900

w administracji przedszkola ( I piętro) zbierana  będzie odpłatność 
za przedszkole
  za  miesiąc CZERWIEC 2018r.

oraz wydawane informacje dotyczące opłaty elektronicznej


W POWYŻSZYCH TERMINACH ISTNIEJE OSTATNIA MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA DOBROWOLNEJ  SKŁADKI NA RZECZ RADY RODZICÓW

PROSZĘ O TERMINOWE UISZCZENIE OPŁATY