W ostatnim tygodniu kwietnia dzieci poznały czym jest kino oraz jak powstaje film kinowy fabularny i animowany. Oglądały poradnik młodego filmowca dla dzieci. Brały udział w zabawie „Ruchome obrazki”- tworząc dwuelementowy film animacyjny. Utrwalały informacje ta temat teatru oraz jego licznych pracowników. Poznały rodzaje teatrów (teatr grecki, muzyczny- opera, balet, teatr cieni, pantomimy, żywego aktora, lalek,  także rodzaje lalek występujących w teatrze dla dzieci ( pacynki, kukiełki, marionetki, jawajki itp.). Brały udział w zabawie „Casting dla cyfry dziewięć”- bawiąc się nią na różne sposoby.