Dzieci bawiły się w świąteczne zabawy zespołowe  „Wyturlaj pisankę i zajączka”, które następnie rysowały na kartkach.
O  kształcie narysowanej postaci decydował rzut kostką. Prace zostały umieszczone na grupowej wystawie.