Przedświąteczny czas poranny w naszej grupie sprzyja pracy indywidualnej z dziećmi w trakcie, której przeprowadzony został eksperyment diagnostyczny - „Łańcuch choinkowy”. Dzieci przychodzące do grupy sklejały paski kolorowego papieru, wg określonego przez siebie rytmu, tak by powstał łańcuch choinkowy. Następnie przedszkolaki porównywały długość swoich łańcuchów określając czyj jest dłuższy, a czyj krótszy i  łączyły swoje części w jedną całość tworząc w ten sposób dekorację na grupową choinkę. Dzieci w trakcie eksperymentu wykazały się współpracą dzięki, której realizowane wspólnie zadanie zakończyło się sukcesem.