Od września w naszej grupie realizowany jest program „Na ludowo”, który ma na celu  zapoznać dzieci z kulturą regionu Podlasia, zwyczajami ludowymi, tradycjami, legendami, przyrodą, zabytkami, aby tym samym rozbudzić więź emocjonalną z miejscem, w którym się urodziły i mieszkają.

Jak do tej pory udało nam się zrealizować następujące działania w ramach tego programu:

 • zorganizowanie „Kącika regionalnego” związanego z kulturą i tradycją Podlasia
 • „Poznajemy zabytki naszego miasta” – obejrzenie prezentacji multimedialnej
 • „Jestem sobie Podlasianka” – nauka piosenki
 • Zorganizowanie spotkania w „Kąciku regionalnym” pt.: „Poznajemy legendy Podlasia”
 • zorganizowanie wystawy w sali „Najpiękniejsze zakątki Podlasia”
 • podjęcie współpracy z ZPIT „Podlasie” w celu nauki tańca ludowego „Korobeczka”
 • zorganizowanie spotkania w „Kąciku regionalnym” pt.: „Dawniej i dziś” – zapoznanie z przedmiotami codziennego użytku i ich przeznaczeniem
 • zorganizowanie spotkania w „Kąciku regionalnym” pt.: „Tradycje bożonarodzeniowe wśród różnych wierzeń mieszkańców Podlasia” – tuz pomocą przyszła nam pani Agnieszka, która jest skarbnica wiedzy jeśli chodzi o tradycje i obyczaje Podlasia
 • „Hej, kolęda, kolęda” – wspólne kolędowanie w przedszkolu
 • „Bożonarodzeniowe ozdoby ludowe” – wykonanie ozdób choinkowych
 • „Piernikowe cuda” – udział w konkursie rodzinny
 • „Tańce i zabawy ludowe” – nauka dzieci  tańca walca i zabawy ludowej „Hreczka”
 • spotkanie w „Kąciku regionalnym” pt.: „Przyroda na Podlasiu” – prezentacja multimedialna – zapoznanie z parkami, rezerwatami na Podlasiu oraz typową fauną i florą