Prosimy o wypełnienie i  podpisanie  deklaracji  dotyczącej pobytu i wyżywienia dziecka w Przedszkolu Samorządowym nr 17 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
na nowy roku szkolny  2020/2021.

 

 Wypełniony druk należy zeskanować i przesłać na adres e-mail przedszkola – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie  od 23 czerwca  do 30  czerwca 2020r.

 

Deklaracja dla dzieci 6 letnich

Deklaracja dla dzieci 3-5 letnich

Szanowni Państwo,

dyrektor Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej informuje, że dnia 18 maja 2020 r. zostaną uruchomione grupy przedszkolne w naszym Zespole w ograniczonej ilości dzieci w pełnym reżimie sanitarnym.

Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych.

Z poważaniem
Katarzyna Sierpotowska

 

Kiedy dziecko kończy dwa lata, rozwój jego mowy znowu staje się bardziej intensywny. Pojawiają się proste zdania. Rozwija się umiejętność werbalnego wyrażania potrzeb i emocji, a słownik malca poszerza się. Dziecko w naturalny sposób przyswaja nowe nazwy przedmiotów i zjawisk. Jest to dobry moment, żeby zacząć rozwijać inne sfery, takie jak wyobraźnia, czy koncentracja uwagi.

Doskonałą metodą sprzyjającą temu jest czytanie dziecku bajek. Nie w dosłownym znaczeniu, bo zdolność koncentracji uwagi u dwu-, trzylatka jest jeszcze słabo rozwinięta i pociecha znudzi się w mgnieniu oka. Bajki, które przeznaczone są dla tak małych dzieci, to więc nazwa umowna dla książeczek z obrazkami. Mały czytelnik oglądając ilustracje zwierzątek, albo innych domowych przedmiotów, utożsamia z nimi nazwę, uczy się, powtarza i zapamiętuje. Po jakimś czasie, baza słów dziecka znacznie się poszerza, czyli profesjonalnie mówiąc, poszerza się słownictwo bierne dziecka.

Z biegiem czasu, możemy zacząć czytać dziecku w dosłownym znaczeniu. Bardzo przydatne są tutaj bajki pisane wierszem, ponieważ u trzyipółletniego malucha oraz czterolatka jest dobrze rozwinięta percepcja słuchowa. Treść podana wierszem jest miła dla ucha, po drugie treść jest szybciej przyswajalna. No i oczywiście jest to doskonały sposób na rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi.

Dziecku czteroletniemu możemy już bez problemu wybierać bajki pisane prozą o treści dostosowanej do określonego wieku malucha i do jego zainteresowań.                 Podczas słuchania bajki pociecha zaczyna widzieć oczami wyobraźni treść historii. W jej głowie powstają obrazy, które z czasem tworzą bazę obrazów, nazw i zdarzeń. Ta baza w przyszłości tworzyć będzie skojarzenia i wzorce przydatne w życiu. Osoby dorosłe, które cierpią na afazję po udarach i straciły zdolność przypominania sobie nazw przedmiotów oraz zjawisk, szybciej wracają do sprawności werbalnych mając właśnie taki „bonus w głowie” w postaci zasobu słownictwa i wiedzy nabytej między innymi w dzieciństwie najpierw podczas słuchania bajek, potem podczas czytania książek.

Podczas tworzenia się obrazów w głowie dziecka zachodzą ważne czynności w krótkim czasie, takie jak percepcja słuchowa, zapamiętywanie, kojarzenie, logiczne myślenie, kategoryzowanie. Czytanie zatem, to nieoceniony sposób na rozwijanie inteligencji dziecka, koncentracji uwagi i wyobraźni. Wszystko to ma niebagatelny wpływ na rozwijanie słownictwa, a potem przyswajanie wiedzy w szkole.

I wreszcie aspekt emocjonalny. Słuchając historii dziecko rozwija zdolność  empatii. Zaczyna rozróżniać co jest złe w postępowaniu bohaterów, jakie działania komuś mogą robić krzywdę, przykrość. Nie można pominąć też więzi, jaka się tworzy pomiędzy czytającym rodzicem a dzieckiem.

Rytuał czytania na przykład przed snem ma również swoje mocne strony, bo daje poczucie czegoś trwałego, niezmiennego, a co za tym idzie daje poczucie dobrostanu i bezpieczeństwa.
Czytajmy dzieciom codziennie.

 

Drogi Rodzicu:

 

  • Od jak najwcześniejszych chwil przyzwyczajajmy nasze dzieci do słuchania opowieści. Oswajajmy je z książkami i pokazujmy, jaką mogą sprawiać nam radość i przyjemność.
  • Opracujmy nasze własne rytuały związane z czytaniem. Ustalmy określoną porę każdego dnia, kiedy choć przez krótki czas siadamy z książką i słuchamy wybranych opowieści. Korzystajmy także z audiobooków.
  • Przeglądajmy poradniki bądź artykuły psychologiczne, w których polecane są konkretne tytuły z literatury dziecięcej. Starajmy się wybierać takie wersje bajek, które mają przyjazne i ładne ilustracje. Zwracajmy również uwagę na tłumaczenia zagranicznych książek, by były one dobrej jakości.
  • Nie bójmy się baśni, w których pojawia się zło i negatywni bohaterowie. Przygotujmy dziecko do poznania różnorodnych opowieści, tak, aby nie tylko nauczyło się odróżniać dobro od zła, ale potrafiło także współczuć i uczyć się wrażliwości.
  • Korzystajmy również z książek wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy w wyjaśnieniu dziecku trudniejszych problemów albo w przygotowaniu go na nowe sytuacje. W księgarniach dostępnych jest wiele tytułów, które poprzez specjalnie skonstruowaną fabułę pomagają nie tylko w poznaniu przedszkola czy oswojeniu się z toaletą, ale opisują na przykład moment, kiedy w domu pojawia się drugie dziecko, sytuację, w której umiera bliska osoba albo rodzice muszą się rozstać.

 

Wiem, jak ważną potrzebą wielu rodziców, mieszkańców naszego miasta, jest powrót maluchów do żłobków i przedszkoli.
 
W sprawie ich bezpieczeństwa nie można podejmować pochopnych decyzji.
 
Po konsultacji z dyrektorami tych placówek zdecydowałem, że żłobki i przedszkola będą otwarte wtedy, gdy zapewnimy im maksimum bezpieczeństwa.
 
Rząd w tej trudnej sytuacji odpowiedzialnością za otwarcie przedszkoli i żłobków obarczył samorządy.
 
Wieczorem 30 kwietnia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne określają  wymogi, jakie powinny być spełnione w przypadku otwartych żłobków i przedszkoli. Rząd rekomenduje działania bardzo restrykcyjne, m.in.:
- oddział może liczyć maksymalnie 12 dzieci, za zgodą organu prowadzącego - 14
- dzieci mogą przebywać tylko w 1 sali i pod opieką tych samych opiekunów
- na dziecko musi przypadać min. 4 m2 powierzchni
- poszczególne grupy dzieci nie mogą się ze sobą spotykać
- wszystkie przedmioty niedające się zdezynfekować mają zostać usunięte z sali
- w szatni  może przebywać 1 rodzic na 15 m2
- rodzice muszą wydać zgodę na pomiar temperatury dziecka
- rodzice, wchodząc do przedszkola, muszą dezynfekować ręce, nakładać rękawiczki, zakrywać nos i usta
- personel opiekujący się dziećmi musi być w rękawicach oraz zakrywać nos i usta
- dystans między nauczycielami i rodzicami musi wynosić 2 m
- wydano zakaz przyprowadzenia dziecka podejrzanego chorobowo lub z kontaktu z kwarantanny
- dziecko z niepokojącymi objawami choroby należy izolować.
 
Analizujemy zalecenia rządu. Poprosiłem Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną o rekomendację w sprawie otwarcia placówek w Białej Podlaskiej oraz skierowałem szereg pytań dotyczących sposobu funkcjonowania przedszkoli i żłobków w okresie pandemii.
 
Dyrektorzy przygotowują wewnętrzne procedury regulujące działanie placówek zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz określają zapotrzebowania na środki ochrony osobistej.
 
Placówki dokonały także analizy potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi.
 
W poniedziałek 4 maja dyrektorzy placówek przedstawili mi stan przygotowań do częściowego otwarcia przedszkoli i żłobków. Mają wiele wątpliwości, bowiem bardzo trudno jest wdrożyć wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
Opinia jest zgodna - otwarcie przedszkoli od 6 maja jest nierealne, jeśli chcemy zachować wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa. Prace nad procedurami mają być kontynuowane.
 
Zamówiliśmy środki ochrony osobistej zgodnie z zapotrzebowaniem wykazanym przez dyrektorów.
 
Po zakończeniu przygotowań, gdy uzyskam pozytywną opinię w sprawie procedur, zwrócę się do służb sanitarnych o wydanie zgody na dopuszczenie każdej placówki do częściowego otwarcia.
 
Decyzja o otwarciu placówek nie może być podyktowana doraźnymi celami. Kwestie bezpieczeństwa dzieci i ich rodzin, pracowników nie mogą podlegać jakimkolwiek kompromisom. Wszyscy oczekujemy powrotu do normalnego funkcjonowania żłobków i przedszkoli, jednak w tej chwili priorytetem jest zdrowie.
 
O terminach otwarcia zostaniecie Państwo poinformowani z należytym wyprzedzeniem.
 
Prezydent Miasta Biała Podlaska
Michał Litwiniuk