Dnia 30   maja  w naszej grupie   odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Dzieci zaprezentowały mamom program artystyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki, tańce     oraz inscenizacja pt. „Dobra to chatka gdzie mieszka matka”. Po prezentacjach artystycznych dzieci   złożyły  mamom  życzenia,  wręczyły własnoręcznie wykonane upominki, oraz zaprosiły mamy na słodki poczęstunek.  Atmosfera tej uroczystości była podniosła ale i bardzo radosna. Przebiegała w niezwykle  serdecznej i miłej atmosferze.