Pod takim hasłem odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci, które przeprowadziła p. Magdalena Żychowska z Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” w Janowie Podlaskim. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę z zakresu ochrony przyrody, dowiedziały się,
w jakim celu tworzone są parki narodowe i krajobrazowe. Pani Magda bardzo ciekawie opowiadała przedszkolakom o pierwszych zwiastunach wiosny. Swoją opowieścią wzbudziła wśród dzieci duże zainteresowanie i zaciekawienie światem przyrody. Otrzymaliśmy również budkę lęgową , którą zawiesiliśmy na placu przedszkolnym. Przedszkolaki przez okno naszej sali z zaciekawieniem podpatrują , czy przybyli do niej jacyś skrzydlaci  lokatorzy.