Glina to wspaniały materiał do lepienia. Przedszkolaki przekonały się o tym na zajęciach z panem Krystianem, który opowiedział dzieciom o glinie jako podstawowym surowcu wykorzystywanym dawniej w garncarstwie i rzeźbiarstwie. Po prezentacji dzieci przystąpiły do działalności plastycznej. Każde dziecko mogło stać przy kole garncarskim i przy pomocy naszego gościa ulepić miseczkę. Dzieci z wielkim zapałem przystąpiły do lepienia i były zachwycone efektem końcowym.