Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Białej Podlaskiej informuje, że  umowy z rodzicami dzieci nowo  przyjętych i kontynuujących edukację przedszkolną  będą podpisywane w terminie:

1.06.2017 – 10.06.2017r.

Umowy o świadczenie usług przez przedszkole są do pobrania na stronie internetowej naszego przedszkola www.p17bp.pl, można  je otrzymać od wychowawców i dyrektora. Proszę o terminowe złożenie podpisanych umów (w dwóch egzemplarzach,  z parafką na  każdej ze stron)

Wszystkie osoby, które brały udział w rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, a nie zostały przyjęte otrzymają pisemną informację z Urzędu Miasta Biała Podlaska o wolnych miejscach w placówkach na terenie miasta.

W dniu 19 maja 2017 r., w naszym Przedszkolu odbyły się  II Międzyprzedszkolne Mini – Zawody Sportowe dla starszaków, organizowane przez Samorządowe Przedszkole Integracyjne Nr 16 W Białej Podlaskiej pod kierunkiem Pani Anety Gierczuk. Celem imprezy była popularyzacja sportu wśród dzieci jako aktywnej formy relaksu i wypoczynku oraz zapoznanie z mini zawodami sportowymi. Przedszkolaki znakomicie pokonywały konkurencje: bieg na dystansie 10m, rzut do celu nieruchomego i skok w dal z miejsca, przy  czym wspaniale się bawiły. Finał planowany jest 8 czerwca 2017r. w przedszkolu organizującym zawody.

 

Dnia 27.04.2017r. (czwartek) dzieci z grupy II „Krasnoludki” oraz IV „Jagódki” wybrały się do Starostwa na lekcję tańca zorganizowaną przez BCK w ramach Międzynarodowego Dnia Tańca. W trakcie widowiska dzieci poznały  stroje oraz kroki polskich tańców m.in. poloneza, oberka, kujawiaka, mazura i krakowiaka  oraz wiązankę  tańców regionalnych.

Przedszkolaki miały też możliwość poćwiczenia wspólnie z tancerzami podstawowych kroków wyżej wymienionych tańców. Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało i na długo zostanie w naszej pamięci.