Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Białej Podlaskiej informuje, że  umowy z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola będą podpisywane w terminie:

10.05.2016 – 20.05.2016r.

 

Umowy można pobrać ze strony internetowej (kliknij tutaj)

Oświadczenie o wielodzietności (kliknij tutaj)

Umowy proszę składać  w dwóch egzemplarzach.

Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych.