W naszym przedszkolu nauczycielki Teresa Smolarek i Urszula Rafalska  zorganizowały konkurs plastyczno- konstrukcyjny „Mamo, Tato zróbmy coś razem” pod hasłem „Kreatywny recykling”.

Celem konkursu było wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez  wspólne  spędzenie czasu przy tworzeniu pracy przestrzennej, rozwijanie kreatywności oraz wiary we własne możliwości.

Do konkursu przystąpiło 21 dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

Prace oceniło jury w składzie :

dyrektor Henryka Chilczuk- przewodnicząca

Ewa Marczuk- członek 

Edyta Pawlukiewicz- członek

Jury postanowiło przyznać wszystkim dzieciom równorzędne nagrody , argumentując swoja decyzję tym ,że wszystkie prace spełniły wymogi organizatorów, są ciekawe, pomysłowe oraz w większości wykonane z pomocą rodziców.

Uczestnicy konkursu otrzymali  dyplomy oraz nagrody rzeczowe .

 

 

Organizatorzy konkursu serdecznie  dziękują rodzicom za zaangażowanie i aktywny udział w konkursie.