5  czerwca 2017r. dzieci z całego przedszkola uczestniczyły w jubileuszowej XXV Rodzinnej Olimpiadzie Przedszkolaka zorganizowanej w ramach projektu „Parafiadowe Imprezy Regionalne 2017” przez : AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej oraz bialskie przedszkola nr 10,13,15,17. Celem olimpiady było promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną.  Nasze przedszkolaki w strojach sportowych wyruszyły na stadion lekkoatletyczny bialskiej Filii AWF w Białej Podlaskiej pod opieką swoich wychowawców.Imprezę rozpoczęliśmy od przemarszu wokół stadionu wraz z  bialskimi sportowcami i rozgrzewki na murawie. Następnie każde dziecko z rodzicem wybierało konkurencje, w których chciało uczestniczyć. Za udział w konkurencjach, każde dziecko zostało nagrodzone pucharem a na pokrzepienie sił pączkiem i wodą.  Wszystkie dzieci  miło wspominają Olimpiadę Przedszkolaka, a szczególnie czas spędzony na aktywności fizycznej przy boku bliskich osób.