W dniach od 1 – 15 maja pani Edyta Pawlukiewicz oraz Anna Zubow zorganizowały konkurs konstrukcyjny pt. „Zbuduję to sam” w ramach, którego dzieci samodzielnie lub wspólnie z rodzicami w domu przygotowywały budowle z różnego rodzaju klocków.

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni, umiejętności i zdolności konstrukcyjnych. Do konkursu zgłoszono 19 prac z czterech grup wiekowych.  W dniu 16 maj została zorganizowana wystawa pokonkursowa, natomiast 17 maja Pani Wicedyrektor Bogusława Sweklej wręczyła laureatom konkursu pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.