11 kwietnia nasze przedszkole odwiedzili funkcjonariusze Urzędu Celno – Skarbowego. Spotkanie zaczęli od zaprezentowania swoich mundurów. Następnie  zapoznali dzieci ze swoim zawodem, rolą i specyfikę swojej pracy. Pokazali przedszkolakom gatunki zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem oraz inne towary przewożone przez granice bez odpowiedniego zezwolenia. Poinstruowali dzieci jak mają zachowywać się w sytuacji zagrożenia porwaniem. Podczas spotkania dzieci miały możliwość przymierzenia elementów umundurowania oraz  obejrzenia pojazdu służbowego z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. W trakcie wizyty dzieci pozowały do zdjęć z funkcjonariuszami i przywiezionymi okazami. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Być może, któreś z tych dzieci w przyszłości wstąpi w szeregi Służby Celnej.