W codziennej praktyce pedagogicznej przedszkola realizujemy prawa dziecka, które opracował i wdrażał w swojej pracy wychowawczej Janusz Korczak. Był on wspaniałym obserwatorem dzieci, nieugiętym obrońcą ich praw. Aby przybliżyć dzieciom temat o ich prawach w naszym przedszkolu 20 listopada przeprowadzono zajęcia na ten temat. Poprzez organizację różnorodnych zabaw dzieci uświadomiły sobie, że mają prawo do zabawy, do wyrażania swoich uczuć, prawo do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, prawo do nauki poprzez zabawę, prawo do pomocy. Dzieci były zaciekawione tematem zajęć i brały czynny udział we wszystkich zabawach.