Dnia 26 kwietnia 2022 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 17 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej odbył się międzyprzedszkolny konkurs wiedzy pod hasłem „Zawody bez tajemnic”. Organizatorzy  konkursu  to nauczyciele przedszkola Ewa Marczuk i Edyta Pawlukiewicz.

Celem konkursu było kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, stymulowanie prozawodowych marzeń, wspieranie dzieci w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.

W konkursie udział wzięły dzieci z bialskich przedszkoli:

- Zuzanna Romaniuk i Bartosz Zając z Przedszkola Samorządowego nr 6,

- Dawid Leszek i Jakub Staszuk z Przedszkola Samorządowego nr 7 im. Dębowa Kraina w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi,

- Bartłomiej Mackiewicz i Alan Stefaniuk z Przedszkola Samorządowego nr 13,

- Hanna Marczuk i Maksymilian Sobiczewski z Przedszkola Samorządowego nr 14,

- Zuzanna Lachowska i Jan Szypulski, Lucyna Wakulska i  Damian Kościuczuk z Przedszkola Samorządowego  nr 17 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej,

- Iga Michałowska i Szymon Sałański z Niepublicznego Przedszkola Fiku Miku,

- Aleksandra Idzikowska i Laura Skrzyńska z Niepublicznego Przedszkola Fiku Miku,

- Zofia Borodijuk i Patryk Filipek z Niepublicznego  Przedszkola Ananasek,

- Dawid Domański i Franciszek Jaszczuk z Przedszkola Niepublicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka.

Komisja w składzie: przewodnicząca: Bernadeta Mikołajczak – dyrektor Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej, członkowie: Bogusława Sweklej – wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 17 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, Barbara Domańska – kierownik Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, za prawidłowe wykonanie zadań, zespołową pracę, proaktywną postawę  wszystkim uczestnikom przyznała dyplomy       i nagrody. 

Podziękowania otrzymali  nauczyciele, za przygotowanie dzieci do aktywnego udziału w konkursie wiedzy.                  

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy właściwych wyborów.

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”

Eleanor Roosevelt

Nagrody w konkursie sponsorowała Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 17 w Zespole Szkół, słodycze- Hurtownia PPHU Pigi i PPHU Tur w Białej Podlaskiej.