Klub Kultury Eureka po raz XXX zorganizował dziecięcy konkurs recytatorski „Wierszobranie”. Jego celem była popularyzacja polskiej poezji dziecięcej, upowszechnianie sztuki recytacji wśród dzieci oraz nauka umiejętności władania językiem polskim. W przesłuchaniach uczestniczyło  ośmioro dzieci z różnych grup wiekowych, które  zaprezentowały wiersze polskich autorów.

Laureatami konkursu zostały: Zuzanna 6 lat i Blanka 4 lata.

Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy.