Drodzy Rodzice miło nam poinformować, iż w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dokonaliśmy zakupu
do naszej placówki nowości wydawniczych. 

Realizując działania promujące akcję czytelnictwa zakupiliśmy nagrody w międzygrupowym konkursie plastycznym „Oblicza przyjaźni
w literaturze dziecięcej”, w ramach którego można było wypożyczyć książki, przeczytać je wspólnie z dziećmi i na ich podstawie wykonać pracę plastyczną. Konkurs miał na celu promowanie talentów plastycznych dzieci, rozwijanie zainteresowań czytelniczych
oraz docenienie bliskości relacji rodzic – dziecko w trakcie wspólnie spędzonego czasu. Konkurs  zorganizowały panie: Edyta Pawlukiewicz
i Olga Rechnio. Wzięło w nim udział 24 dzieci. Jego rozstrzygnięcie odbyło się 21 grudnia 2021r., w obecności p. wicedyrektor Bogusławy Sweklej, która z ogromnym entuzjazmem wręczyła laureatom dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy za przepiękne prace, które można podziwiać w szatni naszego przedszkola