W dniach:

10 października (środa)           w  godz. 730- 1600

11 października (czwartek)     w  godz. 730- 1630

12 października (piątek)          w  godz. 730- 900

15 października (poniedziałek) w  godz. 730- 1500

w administracji przedszkola ( I piętro) zbierana  będzie odpłatność za przedszkole  

za miesiąc PAŹDZIERNIK 2018r.

oraz wydawane informacje dotyczące opłaty elektronicznej

PROSZĘ O TERMINOWE UISZCZENIE OPŁATY

W powyższym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty na rzecz Rady Rodziców