W dniach:

10 listopada (piątek)            w  godz. 730- 1600

13 listopada (poniedziałek)      w  godz. 730- 1600

14 listopada (wtorek)            w  godz. 730- 1630

15 listopada (środa)             w  godz. 730- 900

w administracji przedszkola ( I piętro) zbierana  będzie
odpłatność  za przedszkole  za  miesiąc  listopad 2017r.

oraz wydawane informacje dotyczące opłaty elektronicznej

W POWYŻSZYCH TERMINACH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA DOBROWOLNEJ  SKŁADKI
NA RZECZ RADY RODZICÓW


PROSZĘ O TERMINOWE UISZCZENIE OPŁATY